Analytical Center

ให้บริการวิชาการด้านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง ปัจจุบันศูนย์วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ศูนย์ ได้แก่ 1. ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบด้านเคมี, 2. ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบด้านชีววิทยา 3. ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบด้านคุณสมบัติทางกายภาพ

การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
การตรวจวิเคราะห์ทางเคมี
การตรวจวิเคราะห์ด้านชีววิทยา
การตรวจวิเคราะห์ด้านชีววิทยา
การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ
การตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ

OEM Manufacturing

ปัจจุบัน บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ขยายโรงงานไปยัง Zen Factoryland ลำลูกกาคลอง5 นิคมอุตสาหกรรมโมเดิร์นสไตล์แห่งใหม่ที่ทันสมัยที่สุดอันดับหนึ่งของ ASEAN บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ให้บริการผลิตสินค้าในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอางและยาสมุนไพร ในรูปแบบ Original Equipment Manufacturer (OEM) ที่สามารถรองรับกับปริมาณลูกค้าและกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยใช้โรงงานผลิตและคลังสินค้าที่มีมาตรฐาน GMP / GMP-PICS จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างอาคาร ระบบการผลิตที่ดีมีความปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต ระบบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การจัดเก็บ การใช้เครื่องจักรนำเข้าในการผลิตที่ทันสมัยและทีมงานมากด้วยประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการผลิต ตลอดจนถึงขั้นตอนการขนส่งถึงลูกค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด

  1. บริการด้านผลิตอาหารเสริม

    ผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิต เราใส่ใจรายละเอียดทุกการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรที่ได้รับมาตรฐานสากล และครบวงจรที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีผู้เชียวชาญทางด้านเทคโนโลยี FIR และเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ FIR รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย รวมทั้งผู้เชียวชาญเฉพาะด้านอื่นๆ อีกมากมายที่คอยให้คำปรึกษาระหว่างผลิต เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ดีที่สุด

  2. บริการด้านผลิตเครื่องสำอาง

    เราพิถีพิถันในการคิดค้นสูตรและส่วนผสมที่ดีที่สุด และมีคุณภาพที่สุดเพื่อความต้องการของท่าน รวมไปถึงเอกสารและงานวิจัยจากต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เราจึงมีทั้งงานวิจัย และสารสกัดที่ดีที่สุดหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้เลือก เรายังมีทีม RD คอยช่วยเหลือท่านในการคิดค้นสูตรและสินค้าใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการ และทันต่อสถานการณ์

Expert & Consultant

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด มีบริการด้านเป็นที่ปรึกษาวางระบบโรงงานระบบการจัดทำสายการผลิต เทคนิคการตลาดอย่างมืออาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน อุตสาหกรรมผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง นับ 10 ปี

Sourcing & Selling

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด มีประสบการ์และความชำนาญในการนำเข้า ส่งออกและจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากธรรมชาติและสังเคราะห์, สารสกัดสมุนไพร, วัตถุผสมอาหาร, วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส เพื่อนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร พร้อมบริการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อาหาร เครื่องสำอาง โรงพยาบาลและผู้ค้าปลีกทุกระดับ