กลับสู่ด้านบน
Services

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาสารสกัด ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมทางการแพทย์ สุขภาพ และความงามระดับสากล ด้วยบริการครบวงจร

Analytical Center

บริการห้องปฏิบัติการวิจัย และพัฒนา (Research and Development Laboratory) วิจัยและพัฒนา การตรวจวิเคราะห์ทางจุลวิทยา วิเคราะห์ทางเคมี วิเคราะห์ทางกายภาพ

Sourcing and Selling Extracts

บริการสรรหาสารสกัดคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองผลการวิจัยทั่วทุกมุมโลก เพื่อใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการสารสกัดคุณภาพสูง

Experts & Consultants

บริการด้านที่ปรึกษาวางระบบโรงงานสายการผลิต เทคนิคการตลาด อย่างมืออาชีพด้วยผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง

OEM & ODM

ให้บริการด้าน Original Equipment Manufacturer (OEM) และ Original Design Manufacturer (ODM) ระบบมาตรฐานสากลในการผลิตและเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียน

ORM

การให้ความสำคัญกับการวิจัยที่เป็นหัวใจหลัก นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ เพื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเป็นสูตรตำรับเฉพาะ และเชื่อถือได้ แบบ Zen innovation Group เท่านั้น

ZEN Expertises

เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ ในด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านประสานงานขาย ด้านขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และสถานที่ ด้านการตลาดออนไลน์ ด้านการผลิตและด้านการควบคุมคุณภาพ ที่เป็นองค์ความรู้ในแบบเฉพาะของ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายประสานงานขาย
ฝ่ายประสานงานขาย
ฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และสถานที่
ฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และสถานที่
ฝ่ายการตลาดออนไลน์
ฝ่ายการตลาดออนไลน์
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
Sourcing & Selling Extracts

บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด มีประสบการ์และความชำนาญในการนำเข้า ส่งออกและจำหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากธรรมชาติและสังเคราะห์ สารสกัดสมุนไพร วัตถุผสมอาหาร วัตถุปรุงแต่งกลิ่นรส เพื่อนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง ยาสมุนไพร พร้อมบริการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง โรงพยาบาลและผู้ค้าปลีกทุกระดับ

สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep
สารสกัดเข้มข้นจากโปรตีนไข่แดง BonePep
GABA (Gamma Amino Butyric Acid)
ปวด เหนื่อย เมื่อย ล้า จะหายไป เมื่อคุณใช้สารสกัดจากขิง Ginger Extract!!
ขอข้อมูลสารสกัดพิเศษนี้ !!