กลับสู่ด้านบน
Announcements
Zen innovation และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ผนึกกำลังร่วมกัน โดยได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในโครงการส่งเสริม สนับสนุนผลิต และแปรรูปสมุนไพร  ซึ่งมีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผ่...
Zeninnovation นำส่งมอบเครื่อง Oxygen High Flow ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรองรับการรักษาของผู้ป่วย!!
เซน อินโนเวชั่น ร่วมบริจาคที่นอนรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่
Zen Innovation เข้าร่วมงานนำเสนอผลงานในงาน Ureka Innovation Day 2019 ณ Unilever House ประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลให้กับ เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป ปี 2018 ตัวแทนประเทศไทยที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ
Zen Innovation Group คว้ารางวัล Grand Prize รางวัลสูงสุด จากงาน Seoul International Invention Fair ระดับโลก!!
Zen Innovation Group จัดอบรมความรู้ IT เบื้องต้น และการใช้ระบบบริหารจัดการภายในด้วย G-suite
วช. แถลงข่าวและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณนักวิจัยไทยรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ
Beyond Beauty Asean Bankok 2017
Zen Innovation Group พร้อมใจร่วมมือด้านงานวิจัย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
Zen Innovation Group นำทีม ร่วมมืองานวิจัย NANOTEC
International Exhibition of Inventions Geneva
Research News
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท Zen Innovation บริษัทผู้นำด้านการคิดค้น วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับบริษัท Bioworld จากประเทศเกาหลี ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม พัฒนาสูตรตำรับอาหารเสริมใ...
Zen news Innovation
       Zen Innovation ร่วมเป็นวิทยากร ใน สัมมนาวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ สวทช NAC2019 จัดโดย สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในหัวข้อ “Plant Factory: A Revolution for Sustainable Modern Agriculture” ในวันพฤหัสบดีที่ 26...