กลับสู่ด้านบน
International Exhibition of Inventions Geneva Zen Innovation Group คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงาน “International Exhibition of Inventions Geneva” วันที่ 11-15 เม.ย. 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส Zen Innovation Group คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ระดับนานาชาติ  ด้านนวัตกรรมผลิตภัณ...
Zen Innovation Group นำทีม ร่วมมืองานวิจัย NANOTEC จากการที่ บริษัท Zen Innovation Group เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติระดับโลก ในงาน “International Exhibition of Inventions Geneva” ครั้งที่ 46 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มานั้น ทำให้ ทางผู้บริหาร ได้เล็งเห็นว่า “เราจะเน้นการวิจัย คิดค้น...
Zen Innovation Group พร้อมใจร่วมมือด้านงานวิจัย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) Zen Innovation Group พร้อมใจร่วมมือด้านงานวิจัย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ถือเป็นองค์กรชั้นนำของรัฐในการบูรณาการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นผลิตเทคโนโล...
Beyond Beauty Asean Bankok 2017  วันที่ 21-23 ก.ย. 2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พบกับ Zen Innovation Group ในงาน Beyond Beauty Asean Bangkok 2017 วันที่ 21-23 ก.ย. 2560 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สัมผัสนวัตกรรมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง FIR Technology นวัตกรรมลิขสิทธิ์จากประเทศเกาหลี นวั...
วช. แถลงข่าวและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณนักวิจัยไทยรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ ก้าวสู่มาตราฐานระดับโลก ด้วยรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ระดับนานาชาติ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก้าวสู่มาตราฐานระดับโลก ด้วยรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)  ระดับนานาชาติ  บริษัท Zen Innovation Group &nbs...
Zen Innovation Group จัดอบรมความรู้ IT เบื้องต้น และการใช้ระบบบริหารจัดการภายในด้วย G-suite Zen Innovation Group จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการใช้เทคโนโลยี นำทีมโดย ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักบรรยายให้ความรู้คู่มือการใช้งานระบบ G-suite และฝ่าย IT ของ บริษัท เ...
Zen Innovation Group คว้ารางวัล Grand Prize รางวัลสูงสุด จากงาน Seoul International Invention Fair ระดับโลก!! คณะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Zen Innovation Group จำกัด ได้ส่งนวัตกรรมร่วมประกวดในงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF2018) ณ กรุงโซล สาธารัฐเกาหลีใต้ โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น 606 ผลงานจาก 33 ประเทศท...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลให้กับ เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป ปี 2018 ตัวแทนประเทศไทยที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ได้มีการงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมสุขภาพ ที่มีการแข่งขันประกวลบนเวทีนานาชาติ Seoul International Inventio...
Zen Innovation เข้าร่วมงานนำเสนอผลงานในงาน Ureka Innovation Day 2019 ณ Unilever House ประเทศไทย บริษัท เซ็น อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงาน ยูเรก้า อินโนเวชั่น เดย์ 2019 ณ ยูนิลีเวอร์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2562 โดยในงานได้มีการแบ่งสินค้าเป็นกลุ่มอาหาร ขนม เครื่องดื่ม และ สินค้าในกลุ่มดูแลสุขภาพและดูแลบ้าน [caption...
เซน อินโนเวชั่น ร่วมบริจาคที่นอนรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ เนื่องด้วยสถานการณ์สถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ นับว่าเป็นวิกฤตหนักที่ประเทศไทยยังคงเผชิญหน้าและรับมือกันอย่างต่อเนื่องสำหรับโควิดระลอกใหม่  จึงทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ทางบร...
Zeninnovation นำส่งมอบเครื่อง Oxygen High Flow ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรองรับการรักษาของผู้ป่วย!! เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พันตำรวจเอก ทรงโปรด – คุณลัลนารี สิริสุขะ และบริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด บริจาคเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี พลตำรวจตร...
ZEN Innovation ลงนาม MOU ระหว่าง มทร.ธัญบุรี สนับสนุนแปรรูปสมุนไพร Zen innovation และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ผนึกกำลังร่วมกัน โดยได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในโครงการส่งเสริม สนับสนุนผลิต และแปรรูปสมุนไพร  ซึ่งมีการลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ผ่...