กลับสู่ด้านบน

GABA (Gamma Amino Butyric Acid)

GABA เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่จะพบในผัก ผลไม้ และธัญพืช ซึ่ง GABA นี้ถือว่าเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์

สรรพคุณของ PharmaGABA

1. Relaxation ช่วยให้สมองผ่อนคลาย

สารสกัดจาก PharmaGABA

การทดสอบทางคลินิก

 • ผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวน 13 คน
 • ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง คือ water 200 mg, Theanine 200 mg และ GABA 100 mg
 • โดยให้ทานตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองก่อนการทดสอบวัดคลื่นสมอง 30 นาที

สารสกัดจาก PharmaGABA

ผลการทดลองพบว่า %ของคลื่นสมอง α-wave สูงขึ้นเมื่อได้รับ GABA

2.Anti Stress ช่วยต่อต้านความเครียด

สารสกัดจาก PharmaGABA Ant0 Stress

การทดสอบทางคลินิก

 • ผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน 8 คน
 • ตัวอย่างที่ใช้คือ GABA 100 mg และ Water 200 ml
 • โดยให้ผู้ทดสอบทานแคปซูลที่บรรจุตัวอย่าง ก่อนเดินข้ามสะพาน 30 นาที

สารสกัดจาก PharmaGABA Anti Stress

ให้ผู้ทดสอบเดินข้ามสะพานที่ยาว 297 เมตร สูง 54 เมตร

สารสกัดจาก PharmaGABA Anti Stress

ผลการทดลองพบว่าเมื่อร่างกายได้รับ GABA แล้ว %CgA หรือ % ของสารบ่งชี้ในน้ำลายจะลดลง (ดังแสดงในกราฟ)

3.Quality Sleep ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

สารสกัดจาก PharmaGABA นอนหลับได้ดีขึ้น

การทดสอบทางคลินิก

สารสกัดจาก PharmaGABA นอนหลับได้ดีขึ้น

 • ผู้เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 10 คน อายุเฉลี่ย 37.7 ปี (ผู้ชาย 6 คน ผู้หญิง 4 คน)
 • ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบ คือ PharmaGABA 112 mg (มี 100 mg ของ GABA) และ Dextrin 112 mg
 • รูปแบบของการทดลอง คือ
  • ผู้ทดสอบ 5 คน : สัปดาห์แรกทาน PharmaGABA // สัปดาห์ที่สอง งดทาน // สัปดาห์ที่สาม ทาน Placebo
  • ผู้ทดสอบ 5 คน : สัปดาห์แรกทาน Placebo // สัปดาห์ที่สอง งดทาน // สัปดาห์ที่สามทาน PharmaGABA

สารสกัดจาก PharmaGABA นอนหลับได้ดีขึ้น

ผลการทดสอบจะพบว่า

 • PharmaGABA ช่วยให้หลับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • PharmaGABA ช่วยช่วยให้หลับลึกขึ้น
 • PharmaGABA ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

4.Concentration & Mental Alertness ช่วยให้มีสมาธิ และตื่นตัวมากขึ้น

สารสกัดจาก PharmaGABA ช่วยในการสร้างสมาธิ

ผลการทดสอบจะพบว่า

 • ผู้ทดสอบ เป็นนักเรียน เกรด 5 จำนวน 54 คน
 • ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบคือ นมช็อคโกแลตที่มี GABA 100 mg และนมช็อคโกแลตที่ไม่มี GABA 100 mg
 • โดยให้ผู้ทดลองทานตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ก่อนการวัดผล 30 นาที

สารสกัดจาก PharmaGABA ช่วยในการสร้างสมาธิ

ทดสอบด้วย Kraperin Test แล้ววัดผลคะแนนเปรียบเทียบกันในกลุ่มผู้ทดลอง

สารสกัดจาก PharmaGABA ช่วยในการสร้างสมาธิ

ผลการทดลองพบว่า ผู้ที่ได้รับ GABA ช่วยให้ผลคะแนนของการทดสอบดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ control

ภาพสินค้าตัวอย่างที่ใช้ส่วนผสมของ PharmaGABA

สารสกัดจาก PharmaGABA

สารสกัดจาก PharmaGABA

สารสกัดจาก PharmaGABA

สินค้าที่มีส่วนผสมของ PharamaGAVA ใน จีนและญี่ปุ่น

 

สารสกัดจาก PharmaGABA

สินค้าที่มีส่วนผสมของ PharamaGAVA ใน สหรัฐอเมริกา

 

สารสกัดจาก PharmaGABA

สินค้าที่มีส่วนผสมของ PharamaGAVA ใน เม็กซิโก

ป้ายกำกับ: