กลับสู่ด้านบน

วช. แถลงข่าวและมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณนักวิจัยไทยรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ

ก้าวสู่มาตราฐานระดับโลก ด้วยรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ระดับนานาชาติ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ก้าวสู่มาตราฐานระดับโลก ด้วยรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)  ระดับนานาชาติ  บริษัท Zen Innovation Group  เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติคุณผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงานแถลงข่าว และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณนักวิจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี พณฯ ท่าน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากากระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่นักวิจัย ในงานแถลงข่าว “การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวด และจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ครั้งที่ 46 International Exhibition of Inventions Geneva และงาน International Engineering Innovation & Innovation Exhibition 2018 (I-ENVEX 2018) ครั้งที่ 8” ให้กับนักวิจัยจากไทย และนักวิจัยของบริษัท Zen Innovation Group ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากเวทีระดับโลก

คุณกฤตภนธ์ ธีรชินคุณ ผู้บริหารบริษัท Zen Innovation Group กล่าวว่า “การได้เข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์โลกเป็นก้าวย่างที่สำคัญอย่างยิ่งของบริษัท ฯ เนื่องจากเราเน้นการวิจัยคิดค้นสูตรตำหรับเวชสำอางค์และอาหารเสริมที่มีคุณภาพผ่านงานวิจัยที่มีระเบียบวิธีตามหลักวิชาการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่า จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา นอกจากนี้ ยังได้เห็นนวัตกรรมจากต่างประเทศเพื่อหาช่องทางการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสนอแก่ลูกค้าและได้มีโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย บริษัทด้านเครื่องสำอางในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมช่องทางการวิจัยและการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคตอีกด้วย ปีนี้เป็นปีแรกจึงภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้คว้าเหรียญทองมาได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร และปีต่อไปทางบริษัท ฯ ก็มีนโยบายส่งเสริมอย่างเต็มที่”

นอกจากนี้ยังมีการจัดบูธแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล โดย พณ ฯ ท่าน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ แด่นักวิจัย พร้อมกล่าวให้โอวาท  ชื่นชมคณะนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้หลุดพ้นกับดักความยากจนตามนโยบายรัฐบาล และได้ร่วมถ่ายภาพกับนักวิจัย ผู้บริหารภาครัฐ และเอกชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม ของ บริษัท Zen Innovation Group ภายในงาน

ด้านทีมนักวิจัย บริษัท Zen Innovation Group นำโดย ภญ.ดร.พรวนิช  เจริญพุทธคุณ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัยได้กล่าวแสดงความรู้สึกหลังจากรับรางวัลชนะเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอางในระดับนานาชาติ

“การที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองกลับมาทำให้รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่ได้เป็นหนึ่งในนักวิจัยไทย ที่ได้รับโอกาสในการเข้าประกวดในงานนวัตกรรมระดับโลก แล้วก็สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองกลับมา นั้นเพราะว่าเราทุ่มเทด้านงบประมาณ ระยะเวลา ทีมวิจัย และบุคลากรจำนวนมากในการศึกษานวัตกรรม FIR ตัวนี้ จนได้รางวัลแห่งเกียรติยยศกลับมาค่ะ”

จากความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการเป็นผู้นำด้านการวิจัยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง ของบริษัท Zen Innovation Group ด้วยประสบการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับความโดดเด่น แตกต่างด้านงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งผลงานวิจัยนวัตกรรม FIR เข้าประกวดแข่งขัน ในงานสิงประดิษฐ์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก “International Exhibition of Inventions Geneva” ครั้งที่ 46  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  ที่ผ่านมา และได้รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ถือเป็นก้าวที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และพร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในวงการงานวิจัยนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง ของประเทศไทย

งานประกาศนียบัตรเกียรติคุณผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก้าวสู่มาตราฐานระดับโลก ด้วยรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ระดับนานาชาติ