กลับสู่ด้านบน

เซน อินโนเวชั่น ร่วมบริจาคที่นอนรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

เนื่องด้วยสถานการณ์สถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ นับว่าเป็นวิกฤตหนักที่ประเทศไทยยังคงเผชิญหน้าและรับมือกันอย่างต่อเนื่องสำหรับโควิดระลอกใหม่  จึงทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ทางบริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด ขอส่งมอบความห่วงใยและ ช่วยสนับสนุนบริจาคชุดที่นอน สำหรับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและรองรับผู้ป่วย ทั้งหมดจำนวน 50 ชุด ให้แก่ทาง สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป