กลับสู่ด้านบน

International Exhibition of Inventions Geneva

Zen Innovation Group คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงาน “International Exhibition of Inventions Geneva”

วันที่ 11-15 เม.ย. 2561 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

Zen Innovation Group คว้ารางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ระดับนานาชาติ  ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง ด้วยนวัตกรรม FIR จากงาน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก“International Exhibition of Inventions Geneva”

เมื่อวันที่ 11 – 15 เมษายน พ.ศ. 2561 ผู้บริหาร และทีมนักวิจัย บริษัท Zen Innovation Group ได้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก ในงาน “International Exhibition of Inventions Geneva” ครั้งที่ 46 ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ นครเจนีวา และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยบริษัท Zen Innovation Group ได้นำเสนองานวิจัยที่ใช้ระยะเวลากว่า 2 ปี ในการพัฒนา และวิจัย จนได้ “นวัตกรรมการเพิ่มอัตราการซึมผ่านสารสกัดที่ใช้ในเวชสำอางและเพิ่มอัตราการดูดซึมของสารสกัดในสูตรตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ด้วยเทคโนโลยีน้ำ FIR (Far Infrared Ray)”  โดยความร่วมมือของคณะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม FIR จากประเทศเกาหลี ,ประเทศไทย และนักวิจัยประจำ Zen Innovation  เป็นการการันตีถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของ วงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางของไทยสู่เวทีสากลระดับนานาชาติ

การเข้าร่วมงานครั้งนี้  บริษัท Zen Innovation Group ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) National Research Council of Thailand (NRCT) โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานวิจัย และกล่าวชื่นชมผู้บริหาร และทีมนักวิจัย ของบริษัท Zen Innovation Group ที่มีนโยบายมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเวชสำอางด้วยงานวิจัยที่มีคุณภาพได้รับการยอมรับในระดับสากล และสามารถนำงานวิจัยสู่ตลาดเพื่อก่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศไทย ตามโนบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมงานวิจัยให้มีมูลค่า โดยในงานยังได้รับเกียรติเยี่ยมชมงานวิจัยจาก พณ ฯ ท่านเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และการแสดงความยินดีจาก พณ ฯ ท่าน Mr. Jean-Luc VINCENT ประธานจัดงาน International Exhibition of Inventions Geneva อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณ กฤตภนธ์  ธีรชินคุณ ผู้บริหารบริษัท Zen Innovation Group ได้แสดง วิสัยทัศน์ ว่า “การได้เข้าร่วมงานแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์โลกถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญอย่างยิ่งของบริษัท ฯ เนื่องจากเราเน้นการวิจัย คิดค้นสูตรตำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง ที่มีคุณภาพผ่านงานวิจัยที่มีระเบียบตามหลักวิชาการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา  นอกจากนี้ ยังได้เห็นนวัตกรรมจากต่างประเทศเพื่อหาช่องทางการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสนอแก่ลูกค้า และได้มีโอกาสในการเชื่อมความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย บริษัทด้านเครื่องสำอางในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมช่องทางการวิจัย และการสร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคตอีกด้วย ปีนี้เป็นปีแรกจึงภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้คว้ารางวัลเหรียญทองมาได้  ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร และปีต่อไปทางบริษัท ฯ ก็มีนโยบายส่งเสริมอย่างเต็มที่”

ด้านทีมนักวิจัย และที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท Zen Innovation Group ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม  ได้อธิบายถึงนวัตกรรมที่ได้รางวัลครั้งนี้เพิ่มเติมว่า “ฟาร์อินฟราเรด (Far Infrared) หรือ FIR คือ คลื่นแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยงานวิจัยนี้ใช้แร่ธาตุจากรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิธีที่มีลิขสิทธิ์ สามารถให้พลังงาน FIR ที่มีความยาวคลื่น 8-12 ไมครอน ซึ่งพลังงาน FIR จะช่วยสลายกลุ่ม (Cluster) ของโมเลกุลน้ำให้เล็กลง อีกทั้งความถี่ของ FIR ยังทำให้เกิดการสั่นพ้อง (Resonance ) กับเซลล์มนุษย์ ส่งผลให้การซึมผ่านของสารสกัดสำคัญดีขึ้น เพิ่มกระบวนการเผาผลาญ (Metabolism) โดยพลังงาน FIR ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของน้ำซึ่งเป็นของเหลว จากการทดสอบโดย สมาคม ฟาร์อินฟราเรด ประเทศเกาหลี พบว่า มีค่าการแผ่รังสี (Emissivity) อยู่ที่ 0.883 และมีกำลังการแผ่รังสี 340 W/m2.µm”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท Zen Innovation Group ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ฟาร์อินฟราเรด (Far Infrared) หรือ FIR คือ คลื่นแสงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ โดยงานวิจัยนี้ใช้แรธาตุจากรรมชาติ ผ่านกระบวนการวิธีที่มีลิขสิทธิ์สามารถให้พลังงาน FIR ที่มีความยาวคลื่น 8-12 ไมครอน ซึ่งพลังงาน FIR จะช่วยสลายกลุ่ม (Cluster) ของโมเลกุลน้ำให้เล็กลง อีกทั้งความถี่ของ FIR ยังทำให้เกิดการสั่นพ้อง (Resonance ) กับเซลล์มนุษย์ ส่งผลให้การซึมผ่านของสารสกัดสำคัญดีขึ้น เพิ่มกระบวนการเผาผลาญ (Metabolism) โดยพลังงาน FIR ดังกลาวอยู่ในรูปแบบของน้ำซึ่งเป็นของเหลว ซึ่งจากการทดสอบโดย สมาคมฟาร์ อินฟราเรดประเทสเกาหลี พบว่า มีค่าการแผ่รังษี (Emissivity) อยู่ที่ 0.883 และมีกำลังการแผ่รังษี 340 W/m2.µm”

ส่วนด้าน ภญ.ดร.พรวนิช เจริญพุทธคุณ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัยได้กล่าวเสริมว่า “นวัตกรรมด้าน Bio and Nano Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำส่งสาร และนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติ ที่นำมาวิจัยพัฒนานั้น สามารถเข้าแก้ปัญหาเรื่องผิวพรรณ ของมวลมนุษยชาติได้อย่างดี ทั้งในด้านช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น เพิ่มความยืดหยุ่น ลดเลือนริ้วรอย และลดการสร้างเม็ดสีผิวเมลานิลที่มีประสิทธิภาพสูง และปลอดภัย ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี FIR ในการเร่งการนำพาสารต่าง ๆ เข้าสู่เซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับการประกวดในครั้งนี้ ได้เลือกสรรสารสกัดที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่าง สารสกัดจาก “ดอกกล้วยไม้” ที่อุดมไปด้วยสาร Anthocyanin ที่มีความโดดเด่นในการต้านอนุมูลอิสระ ชะลอวัยได้อย่างดี และยังทำให้ดอกกล้วยไม้ เป็นที่รู้จักบนเวทีประกวดระดับโลก จนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในปีนี้มีงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประกวด และจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงาน จาก 5 ทวีป 40 ประเทศทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 57,000 คน”

จากความสำเร็จด้วยรางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)  จากงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดในโลก “International Exhibition of Inventions Geneva” ครั้งที่ 46  อีกทั้งการที่บริษัทได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำให้บริษัท Zen Innovation Group ที่เป็นหนึ่งในผู้นำการผลิต การวิจัยตามหลักวิชาการ เพื่อให้ได้สูตรตำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง ที่ได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดที่ลูกค้าจะได้รับ ในคุณภาพ มาตรฐาน ความถูกต้อง ความปลอดภัย และก้าวสู่ในระดับสากลต่อไป