กลับสู่ด้านบน

Zeninnovation นำส่งมอบเครื่อง Oxygen High Flow ให้กับโรงพยาบาลเพื่อรองรับการรักษาของผู้ป่วย!!

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พันตำรวจเอก ทรงโปรด – คุณลัลนารี สิริสุขะ และบริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด บริจาคเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมี พลตำรวจตรี สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ รองนายแพทย์ใหญ่(สบ 7) และคณะเป็นผู้แทนรับมอบ

เครื่อง Oxygen High Flow System

เป็นเครื่องมือที่ให้ออกซิเจนโดยที่อัตราไหลของออกซิเจน (oxygen flow rate) และความจุของ reservoir สามารถให้แก๊สได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยทั้งหมด โดยไม่มีการดึงอากาศจากภายนอกเข้าไปผสมในลมหายใจเข้า สามารถควบคุม FiO2 ปริมาณความชื้นและอุณหภูมิของแก๊สที่หายใจเข้าไปได้ค่อนข้างคงที่ วิธีการให้ออกซิเจนที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน คือ Heated humidified high flow nasal cannula (HHHFNC)

 

ทั้งนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเครื่องมือทางการแพทย์ ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการรักษาและช่วยบรรเทาการสูญเสียจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดกันทั่วโลก เซน อินโนเวชั่น และ เซน ไบโอเทค โรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการเคียงค้างและช่วยเหลือสังคมและผู้คนให้ผ่านพ้นวิกฤต นี้ไปด้วยกัน