กลับสู่ด้านบน

Zen Innovation Group จัดอบรมความรู้ IT เบื้องต้น และการใช้ระบบบริหารจัดการภายในด้วย G-suite

Zen Innovation Group จัดกิจกรรมอบรมบุคลากรภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการใช้เทคโนโลยี

นำทีมโดย ดร.วิมล แสนอุ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักบรรยายให้ความรู้คู่มือการใช้งานระบบ G-suite และฝ่าย IT ของ บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด แนะแนวความรู้ด้าน IT เบื้องต้น ให้แกบุคลากรภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อ Trends and threat technology โดยมีจุดประสงค์หลักให้นำไปปรับใช้ควบคู่กับการทำงาน เพื่อร่วมนำองค์กรก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”6″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails” override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”20″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]