กลับสู่ด้านบน

Zen Innovation Group คว้ารางวัล Grand Prize รางวัลสูงสุด จากงาน Seoul International Invention Fair ระดับโลก!!

คณะนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Zen Innovation Group จำกัด ได้ส่งนวัตกรรมร่วมประกวดในงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ Seoul International Invention Fair (SIIF2018) ณ กรุงโซล สาธารัฐเกาหลีใต้ โดยมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้น 606 ผลงานจาก 33 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

จากการประกวดโดยตัดสินคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สร้างปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยไม่ได้รับมาหลายปี นั่นคือ รางวัล Grand Prize จาก Korea Invention Promotion Association ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจากการประกวด และรางวัล พิเศษ Special Awards จาก Malaysian Association of Research Scientists (MARS)

ผลงานวิจัย สิทธิบัตรนี้ คือ เรื่องสมุนไพรธรรมชาติของไทยร่วมกับการใช้พลังงาน Far Infared Ray (FIR) ในช่วงความยาวคลื่น 8-12 ไมครอน ซึ่งสามารถสั่นพ้องกับเซลล์ของมนุษย์ ทำให้สามารถเพิ่มพลังงานระดับเซลล์ และประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้คนได้เป็นอย่างดี ซึ่งทาง บริษัท Zen Innovation Group จำกัด ได้มีการนำต่อยอดนำนวัตกรรมนี้ มาใช้ในทางเวชสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหาคทางการแพทย์ต่อไป

โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ และท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการ วช. และคุณสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อดีตเลขาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ได้เยี่ยมชมและชื่นชมในผลงานดังกล่าวอีกด้วย นับว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งนักวิจัยไทยได้แสดงศักยภาพ เป็นอันดับหนึ่งของโลก นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาติไทย และสามารถต่อยอดทางการแพทย์เพื่อสังคมต่อไป