กลับสู่ด้านบน

Zen Innovation Group พร้อมใจร่วมมือด้านงานวิจัย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

Zen Innovation Group พร้อมใจร่วมมือด้านงานวิจัย กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ถือเป็นองค์กรชั้นนำของรัฐในการบูรณาการวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม มุ่งเน้นผลิตเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ ทำให้ บริษัท Zen Innovation Group เห็นถึงความพร้อมในการหาความร่วมมือในด้านงานวิจัย ทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเวชสำอาง ตามหลักวิชาการ

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ทางทีมนักวิจัย บริษัท Zen Innovation Group นำโดย ภญ.ดร.พรวนิช  เจริญพุทธคุณ ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัวหน้าคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท Zen Innovation Group ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล แสนอุ้ม ได้เข้าพบ คุณ ศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรพร้อมทั้งทีมนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อหาความร่วมมือกับ บริษัท Zen Innovation Group ซึ่งทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีผลงานที่ได้วิจัยและพัฒนาโดยผ่านมาตรฐานต่างๆ อย่างเช่น “PakinPas” ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการ จากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ ซึ่ง ทาง วว.จึงได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรที่ไม่เป็นพิษ และมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ พบว่า สารสกัดจากกะทกรก สามารถเพิ่มระดับสารสื่อประสาท dopamineและลดระดับเอนไซม์ MAO-B ในสมองหนูทดลองได้อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) เช่นเดียวกับ Sinemet ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาโรคพาร์กินสัน จึงได้นำเอามาพัฒนาสูตรตำรับเป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์มชนิดธรรมดา

 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังผ่านการศึกษาขั้นคลินิกในเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิผลต่อการบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในอาสาสมัครเปรียบเทียบกับยาหลอก โดยพบว่า “ParkinPas” ไม่ก่อให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงในอาสาสมัคร และในส่วนของผลการรักษาอาการของโรคสนับสนุนว่าผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน mentation-behavior-mood, activity daily living (ADL), และ total scores ได้ และยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทาง วว.ได้วิจัยและพัฒนาขึ้นมาอีกมากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่ เชิงพาณิชย์ สำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในครั้งนี้ ทาง บริษัท Zen Innovation Group จำกัด พร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่เคียงข้างไปกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รวมถึงการต่อยอดความสำเร็จด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ อันจะสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการด้านเวชสำอางไทยสู่ตลาดโลกให้จนได้

ภาพบรรยากาศ การร่วมงานวิจัย ระหว่าง Zen Innovation Group และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)