คำที่เกี่ยวข้อง : กลอบูลิน

การตรวจค่า กลอบูลิน Globulin คืออะไร ผลการตรวจเลือด ค่า กลอบูลิน Globulin คืออะไร กลอบูลิน คือ โปรตีนรูปแบบทรงกลม ที่ไม่ละลายในน้ำ เป็นส่วนของโปรตีนที่ได้จากตับ ทำหน้าที่ในการควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยปกติแล้ว กลอบูลิน จะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับ แอลบูมิน อยู่ที่ 1 : 2 ซึ่งผล...