คำที่เกี่ยวข้อง : งานสัมนา

Zen Innovation เข้าร่วมสัมนา A Revolution for Sustainable Modern Agriculture by NSTDA (สวทช.)        Zen Innovation ร่วมเป็นวิทยากร ใน สัมมนาวิชาการ ในงานประชุมวิชาการ สวทช NAC2019 จัดโดย สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในหัวข้อ “Plant Factory: A Revolution for Sustainable Modern Agriculture” ในวันพฤหัสบดีที่ 26...