คำที่เกี่ยวข้อง : มะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาอาหาร [:th]ปัจจุบันโรคมะเร็งกระเพาะอาหารยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาจเกิดจากหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรม มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร การดำรงชีวิต สูบบุหรี่ ดื่มสุรามาก อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอาหารประเภทหมักดอง ตากเค็ม รมควัน อาจเพิ่มควา...