คำที่เกี่ยวข้อง : รักษายุงกัด

เผยงานวิจัย! โดนยุงกัดบ่อยเพราะสิ่งนี้? ยีนทำให้ยุงชอบกัดเรามากกว่าคนอื่น นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามพิสูจน์ว่า ทำไมยุงจึงชอบกัดบางคนมากเป็นพิเศษ ในขณะที่บางคนมีเพียงยุงมาตอมเท่านั้น งานวิจัยที่ผ่านมาเผยว่า ความดึงดูดต่อยุงนั้นเกี่ยวข้องกับหมู่เลือด หรือแบคทีเรียที่ผิวหนังของแต่ละคน  แต่...