คำที่เกี่ยวข้อง : วิธีหายเครียด

10 วิธีการลดความวิตกกังวล 10 วิธีการลดความวิตกกังวล คนทั่วไป 1 ใน 10 คน มีปัญหาเรื่องความวิตกกังวล จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ เพราะความกังวลเรื้อรังจะส่งผลเสียต่อสภาพร่างกายและจิตใจ รวมทั้งความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การทำงาน และชีวิตครอบครัวหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ถูกความกั...