คำที่เกี่ยวข้อง : GABA

GABA (Gamma Amino Butyric Acid) GABA เป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่จะพบในผัก ผลไม้ และธัญพืช ซึ่ง GABA นี้ถือว่าเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญต่อร่างกายมนุษย์ สรรพคุณของ PharmaGABA 1. Relaxation ช่วยให้สมองผ่อนคลาย การทดสอบทางคลินิก ผู้เข้าร่วมทดสอบจำนวน 13 คน ตัวอย่างที่ใช้ใน...