กลับสู่ด้านบน

ปวด เหนื่อย เมื่อย ล้า จะหายไป เมื่อคุณใช้สารสกัดจากขิง Ginger Extract!!

ปวด เหนื่อย เมื่อย ล้า จะหายไป เมื่อคุณใช้สารสกัดจากขิง Ginger Extract!!

สารสกัดจากขิง Ginger Extract จากผลการศึกษาที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า ขิงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของกล้ามเนื้อของหนู นักวิจัยได้ทำการศึกษา ผลการใช้ขิงเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อในคน ผลการการศึกษาพบว่าการรับประทานขิงทุกวันช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อได้ถึง 25 % และผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ขิงที่ผ่านความร้อน เพราะฉะนั้นนักวิจัยจึงสรุปว่าการบริโภคขิงทุกวัน จะสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากการออกกำลังกายได้

จากการศึกษาในผู้ป่วยที่เป็นโรคไขข้ออักเสบ ข้อเสื่อม และมีอาการผิดปกติทางกล้ามเนื้อ (muscular discomfort) พบว่าร้อยละ 75 ของผู้ป่วยโรคข้อมีอาการปวดข้อและบวมลดลง และผู้ป่วยที่มีอาการทางกล้ามเนื้อทั้งหมดหายปวด ซึ่งกลไกในการลดอาการปวดมาจากการยับยั้งการสร้าง prostaglandin และ leukotriene