คำที่เกี่ยวข้อง : กัวราน่า สารสกัด

กัวราน่า สารสกัด คาเฟอีนทางเลือก กัวราน่า (Guarana) - ข้อมูลโดยทั่วไป กัวราน่า (Guarana) เป็นพืชที่ถูกตั้งชื่อโดยชนเผ่า กัวราไน (Guaranai) ในแถบอเมซอน (amazon) ผู้ที่นำเมล็ดของพืชชนิดนี้มาทำเป็นเครื่องดื่ม  โดยทุกวันนี้ เมล็ดของต้นกัวราน่า ยังคงถูกนำมาใช้ทำเป็นยารักษาโรคอยู่น...