คำที่เกี่ยวข้อง : การแพทย์สมัยใหม่

แพทย์แฉ! อีก 20 ปีข้างหน้ามนุษย์อาจะไม่ต้องไปโรงพยาบาล เพราะมีสิ่งนี้เข้ามา? ในยุคที่โลกก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงทางด้านชีววิทยา เทคโนโลยี การสื่อสาร กรรมพันธุ์ และหุ่นยนต์ มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โรงพยาบาลแทบจะไม่จำเป็นอีกต่อไป Walker ผู้เขียนบทความให้กับ World Economic กล่าวถึงประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ใน...