กลับสู่ด้านบน

แพทย์แฉ! อีก 20 ปีข้างหน้ามนุษย์อาจะไม่ต้องไปโรงพยาบาล เพราะมีสิ่งนี้เข้ามา?

ในยุคที่โลกก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงทางด้านชีววิทยา เทคโนโลยี การสื่อสาร กรรมพันธุ์ และหุ่นยนต์ มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โรงพยาบาลแทบจะไม่จำเป็นอีกต่อไป

Walker ผู้เขียนบทความให้กับ World Economic กล่าวถึงประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ในช่วงที่เธอศึกษาเมื่อประมาณ 20 ปีก่อน วิวัฒนาการด้านการแพทย์พัฒนาอย่างรวดเร็ว เริ่มมีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งในอนาคต Walker คาดการณ์ไว้ ว่าผู้ป่วยอาจไม่จำเป็นต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาล สามารถรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านได้
และมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้

 

แพทย์แฉ! อีก 20 ปีข้างหน้ามนุษย์อาจะไม่ต้องไปโรงพยาบาล เพราะมีสิ่งนี้เข้ามา?

 

ซึ่งเริ่มเห็นการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษา ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแบบอัติโนมัตหรือแม้กระทั่งรถที่ขับเคลื่อนเอง จะมีในประเทศที่พัฒนาแล้ว

ในอนาคตการตรวจรักษาจะง่ายขึ้น โดยแพทย์จะทำการสแกนและส่งข้อมูลเข้าผ่านสมาทร์โฟนอย่างง่ายดาย และตัวเครื่องสแกนเป็นจะระบบ aii in one ที่สามารถสแกน และฉายรังสีได้ทันที

 

แพทย์แฉ! อีก 20 ปีข้างหน้ามนุษย์อาจะไม่ต้องไปโรงพยาบาล เพราะมีสิ่งนี้เข้ามา?

 

และแนวโน้มของการผ่าตัดจะทำได้ง่ายขึ้น เพียงนำ Microbots เข้าสู่ร่างกาย มันจะทำการวินิจฉัย และทำการผ่าตัดรักษาจากภายใน ก่อนจะย่อยสลายไปเอง

นอกจากนี้ นวัตกรรมการพิมพ์ 3 มิติ อาจจะก้าวหน้าถึงขั้นพิมพ์อวัยะเทียม กระดูก หรือแม้กระทั่งเนื้อเยื่อ และนำมาใช้จริงในมนุษย์

 

แพทย์แฉ! อีก 20 ปีข้างหน้ามนุษย์อาจะไม่ต้องไปโรงพยาบาล เพราะมีสิ่งนี้เข้ามา?

 

วันหนึ่งคุณอาจจะไม่ได้รับผลตรวจจากแพทย์อีกต่อไป แต่จะมีเครื่อง brain implants ที่ติดกับสมอง เข้ามาแทนที่ เพื่อวิเคราะห์สุขภาพ รวมถึงการสั่งจ่ายยามายังสมาทร์โฟนของคุณ

และที่น่าสนใจคือความก้าวหน้าด้านพันธุ์กรรม ที่จะช่วยให้คุณทราบถึงโรคหรือความผิดปกติทางพันธุกรรมและสามารถทำการรักษา ด้วยการแก้ไขยีนส์อย่างง่ายดาย

การคาดการณ์เหล่านี้อาจจะไม่ยังไม่เป็นจริงทั้งหมด แต่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการแพทย์ ถูกค้นพบและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาเพื่อรองรับคุณภาพชีวิตในอนาคตต่อไป