คำที่เกี่ยวข้อง : ช้างแมมมอธ

นักวิทยาศาสตร์กำลังจะชุบชีวิต แมมมอธ คืนชีพอีกครั้ง โดยใช้เซลล์อายุกว่า 28,000 ปี ลักษณะโดดเด่นของแมมมอธ ไม่ว่าจะเป็น ขนที่ยาวรุงรัง ความสามารถพิเศษในการปรับตัวให้อยู่ได้สิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิติดลบ โดยใช้ไขมันใต้ผิวหนัง และเลือดที่สามารถปรับสภาพได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ บวกกับลักษณะที่คล้ายช้างในปัจจุบัน เช่น มีลำตัวที...