คำที่เกี่ยวข้อง : ธาตุเหล็ก

รับตรวจสาร ธาตุเหล็ก ธาตุเหล็ก คืออะไร? ธาตุเหล็ก นับเป็นแร่ธาตุ ที่มีความสำคัญต่อร่างกาย ธาตุเหล็ก เป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญในทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะวัยกำลังเจริญเติบโตสูง มีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองสูง นอกจากจะช่วยรักษาโรคโลหิตจาง ที่มีสาเหตุจากเลือดมีปริมาณเซลล์เม็ดเลือ...