คำที่เกี่ยวข้อง : นอนหลับวัยเด็ก

ในแต่ละวัยควรนอนวันละกี่ชั่วโมง https://youtu.be/JTjx7lUR56Q คำแนะนำในเรื่อง ในแต่ละวัยเราควรนอนวันละกี่ชั่วโมง เด็กแรกเกิด 14-17 ชั่วโมง/วัน อายุ 0-3 เดือน เป็นช่วงที่สำคัญเนื่องจากเด็กในวัยนี้ต้องอาศัยช่วงเวลาในการนอนหลับเพื่อสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย เด็กเริ่มคลาน...