คำที่เกี่ยวข้อง : บิลิรูบิน

การตรวจค่า บิลิรูบิน Bilirubin คืออะไร ผลการตรวจเลือด ค่า บิลิรูบิน Bilirubin คืออะไร บิลิรูบิน เป็นกระบวนการเกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดแดงหมดอายุ โดยปกติจะมีระยะเวลาโดยประมาณ 120 วัน ก็จะถูกม้าม แปลสภาพให้กลายเป็น บิลิรูบิน บิลิรูบิน Bilirubin มีหน้าที่อะไร บิลิรูบิน คือ คือสารเคมีชนิด...