กลับสู่ด้านบน

การตรวจค่า บิลิรูบิน Bilirubin คืออะไร

ผลการตรวจเลือด ค่า บิลิรูบิน Bilirubin คืออะไร

บิลิรูบิน เป็นกระบวนการเกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดแดงหมดอายุ โดยปกติจะมีระยะเวลาโดยประมาณ 120 วัน ก็จะถูกม้าม แปลสภาพให้กลายเป็น บิลิรูบิน

บิลิรูบิน Bilirubin มีหน้าที่อะไร

บิลิรูบิน คือ คือสารเคมีชนิดหนึ่ง ที่อยู่ในร่างกาย มีเหลืองออกน้ำตาล โดยเป็นสารที่เกิดจากการแตกตัวออกหรือการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด ซึ่งร่างกายสามารถขับออกได้จากทางน้ำดีและทางปัสสาวะ จึงทำให้เราสังเกตุได้ว่า เรามีอุจจาระสีน้ำตาลหรือปัสสาวะสีเหลือง นั้นเอง

ค่าปกติของ บิลิรูบิน ในร่างกาย มีปริมาณเท่าใร

โดยปกติแล้ว ค่าปกติของ บิลิรูบิน ในเลือด ควรจะอยู่ที่ 0.3 – 1.0 mg/dL

ภาวะ บิลิรูบิน ผิดปกติ มีสาเหตุจากอะไรบ้าง

กรณีที่ผลการ ตรวจเลือด พบว่าค่า บิลิรูบิน น้อยกว่าปกติ

พบว่าในผู้ที่ ตรวจเลือด ค่า บิลิรูบิน น้อยกว่าปกติ ไม่มีปัญหาใดตามมา แต่ควรปรับเปลี่ยน อาหาร การพักผ่อน เพื่อให้ บิลิรูบิน ในผลการ ตรวจเลือด ครั้งถัดไป อยู่ในเกณฑ์ปกติ

กรณีที่ผลการ ตรวจเลือด พบว่าค่า บิลิรูบิน มากกว่าปกติ

  1. อาจก่อให้เกิดอาการ ตัวเหลือง ตาเหลือง
  2. อาจก่อให้เกิด โรคดีซ่าน
  3. อาจตกตะกอน เสี่ยงให้เกิด นิ่วในถุงน้ำดี
  4. อาจก่อให้เกิด โรคถุงน้ำดีอักเสบ

บิลิรูบิน เป็นส่วนหนึ่ง ที่เมื่อเราได้รับการ ตรวจเลือด ก็จะต้องให้ความสำคัญ เพราะมีผลต่อการทำงานของระบบน้ำดี เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคถุงน้ำดีอักเสบ หรือ นิ่วในถุงน้ำดี ควรได้รับการตรวจเลือดประจำปี ทุกครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรงของเราด้วยนะครับ