คำที่เกี่ยวข้อง : พูดช้า

แท็บเล็ต!! สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า แท็บเล็ต!! สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า ในยุคปัจจุบันแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเริ่มเข้ามามีบทบาทของวิถีมนุษย์มากขึ้น ซึ่งในหลายๆครอบครัวเริ่มใช้แท็บเล็ตเป็นตัวช่วยในการเลี้ยงลูก โดยเฉพาะในวัยทารกหรือวัยเริ่มหัดเดิน แต่หลายๆบ้านก็ยังอดกังวลกับพัฒนาการช้า หร...