กลับสู่ด้านบน

แท็บเล็ต!! สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า

แท็บเล็ต!! สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า

ในยุคปัจจุบันแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนเริ่มเข้ามามีบทบาทของวิถีมนุษย์มากขึ้น ซึ่งในหลายๆครอบครัวเริ่มใช้แท็บเล็ตเป็นตัวช่วยในการเลี้ยงลูก โดยเฉพาะในวัยทารกหรือวัยเริ่มหัดเดิน แต่หลายๆบ้านก็ยังอดกังวลกับพัฒนาการช้า หรือจะมีผลกระทบต่อสมองตามมาหรือไม่??

โดยมีงานวิจัยของ ดร.แทคเธอรีน เบ็คเคน นักกุมารแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ แห่งโรงพยาบาลเด็กในเมืองโตรอนโต้ ที่ประเทศแคนาดา กล่าวถึงอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในงานวิชาการสำหรับเด็ก ปี 2017

“ในขณะที่ยุคปัจจุบันเป็นยุคเทคโนโลยี และฉันก็เชื่อว่าหลายๆครอบครัวให้เด็กอยู่กับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยเฉพาะในวัย 6 เดือน – 2 ปี ถึงแม้มันอาจจะดูเป็นเรื่องปกติ แต่ผลของมันจะทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการการพูดล่าช้า”

และงานวิจัยของ ดร.แทคเธอรีน ที่ศึกษาในเด็กเกือบ 900 คน จากอายุ 6 เดือน – 2 ปี ที่ใช้แท็บเล็ตจนถึงอายุ 18 เดือน โดยพบว่า 20% ของเด็กที่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอ เฉลี่ยวันละ 28 นาที และได้มีการใช้หน้าจอเพิ่มขึ้นทุก 30 นาที จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 49% กับการแสดงพัฒนาการให้เห็นว่าพูดช้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ท่าทาง หรือการขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

การวิจัยครั้งนี้ของ ดร.แทคเธอรีน ยังคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ และยังคงสร้างความกังวลให้อีกหลายๆครอบครัว อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาเด็กติดแท็บเล็ตถือเป็นปัญหาที่ท้าทายและแก้ยากสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ เพราะสภาวะทางสังคมที่เริ่มมีเวลาให้เด็กน้อยลง แต่อย่าลืมหันมาเล่นกับลูกและใส่ใจพัฒนาการของเด็กๆกันนะคะ