คำที่เกี่ยวข้อง : รักษาโรคซึมเศร้า

เผยงานวิจัย เล่น เฟสบุค, Line แก้โรคซึมเศร้าได้ มีงานวิจัยในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ใช้เวลามาก 2 ชั่วโมงต่อวัน ในการเล่น Facebook หรือ line จะมีโอกาสที่คนๆนั้นจะ ออกไปหาสังคมเพื่อนๆใหม่ หรือ กลับไปสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวที่อยู่ห่างไกล มากกว่าผู้ที่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่าต่อวันบน...