คำที่เกี่ยวข้อง : สารตะกั๋ว

รับตรวจ สารตะกั่ว สารตะกั่ว คืออะไร สารตะกั่ว เป็นแร่ธาตุจำพวกโลหะหนักชนิดหนึ่งที่ พบได้ในอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งพบได้มากในหม้อก๋วยเตี๋ยวและตู้กดน้ำดื่มต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าสู่ทางร่างกายได้จากการรับประทาน สูดดม หรือ ทางผิวหนังโดยสารพิษที่ได้รับจากตะกั่ว นั้นจะก...