กลับสู่ด้านบน

รับตรวจ สารตะกั่ว

สารตะกั่ว คืออะไร

สารตะกั่ว เป็นแร่ธาตุจำพวกโลหะหนักชนิดหนึ่งที่ พบได้ในอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป ซึ่งพบได้มากในหม้อก๋วยเตี๋ยวและตู้กดน้ำดื่มต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าสู่ทางร่างกายได้จากการรับประทาน สูดดม หรือ ทางผิวหนังโดยสารพิษที่ได้รับจากตะกั่ว นั้นจะกระจายไปอยู่ตามทั่วร่างกายผ่านทางเส้นเลือดและส่งผลอันตรายในระยะยาว ซึ่งส่วนใหญ่จะสะสมอยู่ในกระดูกซึ่งส่งผลให้เกิด โรคกระดูกพรุน หรือหากไปสะสมที่ฟันก็จะทำให้ฟันเปราะบางและไม่แข็งแรง และสามารถสะสมอยู่ในร่างกายได้นานหลายปี

สารตะกั่วมาจากไหนบ้าง

สารตะกั่ว นั้นสะสมอยู่ในเครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านเช่น กระทะ หม้อ และสามารถพบได้ในเครื่องสำอางและในวัสดุประกอบอาหารต่างๆ แม้แต่ผักที่ปลูกในดิน ภาชนะใส่อาหารต่างๆ หรือแม้แต่การเผาไหม้ของกระทะที่ไม่ได้รับมาตรฐาน และยังสามารถพบได้ในสีของหมึกพิมพ์ซึ่งหากนำ กระดาษหนังสือพิมพ์มาพับทำเป็นซองบรรจุอาหารเช่น ซองกล้วยทอด ซองปาท่องโก๋ เมื่อสัมผัสความร้อนแล้วอาจจะทำให้มีสารตะกั่วปนเปื้อนลงไปในอาหาร

อันตรายของสารตะกั่ว

ในสารตะกั่วนั้น ส่งผลอันตรายทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีผลต่อสมองและสามารถไปทำลายระบบประสาท ความดันโลหิตสูง อาเจียน ชัก และอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยพบสะสมมากในเม็ดเลือดแดง และทำให้ไปสะสมจนทำให้เกิดโรคไต หากได้รับพิษตะกั่วอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย พบว่ามีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง และเมื่อสะสมในปริมาณมาก อาจทำให้เป็นอัมพาตที่มือและเท้าได้

รับตรวจสารตะกั่ว

ในผลิตภัณท์อาหารเสริมบางประเภทพบว่ามีการปนเปื้อนของสารตะกั่วที่ได้มากจากห่อบรรจุภัณท์ที่ไม่ได้คุณภาพหรือ แม้แต่ส่วนผสมนำเข้าจากต่างประเทศที่ไม่ได้มาตรฐานถูกต้อง ห้องแลปวิจัยวิเคราห์และพัฒนารับตรวจสารโลหะหนัก สารตะกั่ว จากเครื่องตรวจที่ได้มาตรฐานสากล หากมีข้อสงสัยในผลิตภัณท์ของท่านว่าได้รับสารปนเปื้อนหรือไม่กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจวิเคราะห์โดยเร็ว