คำที่เกี่ยวข้อง : สารหนู

รับตรวจสารหนู สารหนูคืออะไร? สารหนู เป็นแร่ธาตุโลหะหนัก ซึ่งพบได้จากชั้นหินในภูเขาไฟ พบได้ทั่วไปในส่วนประกอบของหิน, ถ่านหิน, ลาวาภูเขาไฟ, ในดิน, ในทะเล ซึ่งมีงานวิจัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและโดยฝีมือมนุษย์ โดยวงจรการปนเปื้อนจากธรรมชาตินั...