กลับสู่ด้านบน

รับตรวจสารหนู

สารหนูคืออะไร?

สารหนู เป็นแร่ธาตุโลหะหนัก ซึ่งพบได้จากชั้นหินในภูเขาไฟ พบได้ทั่วไปในส่วนประกอบของหิน, ถ่านหิน, ลาวาภูเขาไฟ, ในดิน, ในทะเล ซึ่งมีงานวิจัยว่าเป็นสารก่อมะเร็ง สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและโดยฝีมือมนุษย์ โดยวงจรการปนเปื้อนจากธรรมชาตินั้นเช่น การเกิดไฟป่าทำให้มีการละลายของสารหนูในชั้นหิน ไหลลงแม่น้ำ และปนเปื้อนอยู่ในน้ำบาดาลใต้ดิน และ ต้นไม้บริเวณโดยรอบ โดยมนุษย์นำสารหนูมาใช้เพื่อเป็นยาฆ่าแมลง และ ปุ๋ยเคมี

สารหนูใช้ทำอะไร?

ในอุตสาหกรรมบางอย่างมีการใช้สารหนูเพื่อ อบไม้, ผลิตสี, ผลิตยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าวัชพืช, น้ำยาถนอมเนื้อไม้, ยาฆ่าหนู

การได้รับสารหนู?

หากร่างกายของมนุษย์ได้รับสารหนูในปริมาณไม่มาก ร่างกายสามารถขับถ่ายสารหนูออกได้เองในเวลา 2 วัน
ในการวัดปริมาณของสารหนูในร่างกาย สามารถทำได้จากการตรวจเส้นผม หรือ ตรวจปัสสวะ

สารหนูในอาหาร?

การรับประทานอาหารทะเลบ่อยๆ ก็อาจทำให้เกิดการสะสมของสารหนูในร่างกาย แล้วเกิดความเป็นพิษต่อระบบร่างกายได้ สารหนู จะเข้าสู่กระบวนการทางร่างกายจากการรับประทานอาหารอารเป็นหลัก โดยจะอาจปนเปื้อนมากับพืชผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่นำมาปรุงเป็นอาหาร โดยจะไปสะสมในร่างกายอยู่ที่ตับและไต ทำให้เกิดพิษได้

รับตรวจสารหนู

หากมีความสงสัยว่า ผลิตภัณท์อาหารเสริมหรืออาหารแปรรูปของคุณมีสารหนูปนเปื้อนอยู่หรือไม่ สามารถส่งให้ทีมนักวิจัยจากห้องแลปค้นหาปริมาณสารปนเปื้อนในอาหาร โดยการส่งตัวอย่างที่ต้องการใช้ในการตรวจหาปริมาณสารหนู เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานสินค้าของคุณได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ

ป้ายกำกับ: ,