คำที่เกี่ยวข้อง : สเตียรอยด์

รับตรวจสาร สเตียรอยด์ สเตียรอยด์ คืออะไร “สเตียรอยด์” เป็นสารที่ร่างกายมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ทำหน้าที่หลายอย่าง และมีผลกับอวัยวะหลายส่วนในร่างกาย โดยทางการแพทย์นั้นก็ยังสามารถใช้รักษาได้หลายโรค เช่น รักษาผื่นขึ้น อาการปวดบริเวณกล้ามเนื้อ ด้วยฤทธิ์สรรพคุณที่เห็นผลอย่างรวด...