คำที่เกี่ยวข้อง : ออร์ลิสแตท

ออร์ลิสแตท (Orlistat) คืออะไร ยาอันตรายที่ต้องใช้ ควบคุมโดยแพทย์เท่านั้น!! ออร์ลิสแตท orlistat คือ ยาในตระกูลช่วยลดน้ำหนัก หรือช่วยควบคุมแคลลอรี่ หรือมีชื่อีกอย่างว่า Xenical (เซนิคอล) เริ่มมีการคิดค้นขึ้นเมื่อปี 1999 โดยออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ lipase (ไลเปส) โดยสามารถดักจับไขมันได้ประมาณ 30% ของปริมาณไขมันในอาหารมื้อนั้...