กลับสู่ด้านบน

รับตรวจสารปรอท

รับตรวจสารปรอท ในอาหารเสริม และ เครื่องสำอาง

สารปรอท เป็นโลหะที่พบในสภาพแวดล้อมทั้งในน้ำ อากาศ และการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยปรอทสามารถทำลายสมองและไต และมีผลเสียต่อทารกในครรภ์มารดา

สารปรอทมาจากไหน

ปรอท เป็นธาตุที่พบในธรรมชาติเล็กน้อยในหินตามเหมืองแร่ แต่มักจะพบปนเปื้อนในอากาศและน้ำที่ปล่อยออกมาจากโรงงานเป็นส่วนหนึ่งของกากอุตสาหกรรม ในขณะที่ปลาที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำก็จะได้รับสารพิษนี้สะสมอยู่ในตัว เมื่อปลาใหญ่กินปลาเล็กที่ปนเปื้อนด้วยปรอท สารปรอทก็จะสะสมอยู่ในนั้น เมื่อนำมารับประทานจะมีความเป็นพิษต่อร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกและเด็ก อาจะทำให้สมองเสียหายหรือความเสียหายทางเส้นประประสาท

สารปรอทในอาหาร

ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า มีสารปรอทสะสมอยู่ในชั้นไขมันของประชากรเป็นจำนวนมาก โดยส่วนมากพบว่า ปลาทูน่าเป็นแหล่งที่มาของสารปรอทมากที่สุด และมากกว่าปลาชนิดอื่นๆ และยังพบสารปรอทในสารให้ความหวาน นักวิจัยทางด้านอาหารได้มีความกังวลใจเกี่ยวกับเด็กและหญิงตั้งครรภ์ และยังพบในข้าวที่เป็นอาหารหลักในทั่วเอเชีย มีการปนเปื้อนของปรอทในพื้นที่ใกล้กับอุตสาหกรรม

รับตรวจสารปรอท

สารปรอทอาจจะปนเปื้อนอยู่ในอาหารเสริม บางชนิดได้ในรูปแบบของน้ำมันปลา หรือ ผลิตภัณท์อาหารเสริมจากปลาต่างๆ ที่อาจะมีปริมาณสารปรอทสูงและทางผู้ผลิตอาจละเลยการตรวจหาสารพิษตกค้าง ทำให้ผู้บริโภคได้รับสารพิษจากปรอท สามารถส่งตรวจได้ที่ห้องแปลวิจัย