กลับสู่ด้านบน

การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แค่ไหนถึงเรียกว่าปกติ

การตรวจเลือด ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรจะได้รับการตรวจเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งในการ ตรวจเลือด ก็จะมีค่าต่างๆ มากมาย แต่ที่สำคัญที่เราควรจะตรวจสอบประจำก็คือ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ของเรานั้นเอง

ค่าระดับน้ำตาลในหลอดเลือด คืออะไร

ปกติแล้วร่างกายของเราจะได้รับสารอาหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน ต่างๆ และอาหารที่เรากินเหล่านี้ เมื่อผ่านกระบวนการเผาผลาญจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในเลือด เพื่อเป็นพลังงาน เมื่อน้ำตาลในเลือดไม่ได้ถูกนำไปใช้ ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ นี้คือข้อบ่งชี้ว่าเราอาจมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน นั่นเอง

ค่าน้ำตาลในเลือด ค่าปกติคือเท่าใด?

โดยปกติแล้วค่าน้ำตาลในเลือด ในปัจจุบันหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ได้ใช้ระดับน้ำตาลในที่ >126 มก./ดล. ซึ่งเป็นค่าของน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารมาแล้วอย่างน้อย 8 ชั่วโมง แต่ถ้าคุณมาตรวจวัดโดยไม่ได้อดอาหารมาก่อน ก็จะใช้ค่า 200 มก./ดล.เป็นเกณฑ์