กลับสู่ด้านบน

คอเลสเตอรอล คืออะไร ค่าปกติอยู่ที่เท่าไร

คอเลสเตอรอล คือ ไขมันชนิดหนึ่งที่พบได้ในร่างกายของผนังเซลล์ของมนุษย์ อีกทั้งคอเลสเตอรอล ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของน้ำดีอีกด้วย ร่างกายของเราจะได้รับคอเลสเตอรอลได้จากการรับประทานอาหารประเภทสัตว์ที่กรดไขมันอิ่มตัวสูง และร่างกายยังได้รับคอเลสเตอรอล จากการที่ตับทำหน้าที่สังเคราะห์ขึ้นมาเองได้เช่นกัน และด้วยกลไกลนี้เองทำให้เราส่วนใหญ่จะมีปัญหาระดับไขมัน คอเลสเตอรอลในหลอดเลือดสูง เกินที่ร่างกายต้องการ

ไขมันคอเลสเตอรอล  แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
  1. ไขมัน LDL Cholesterol เป็นไขมันคอเลสเตอรอลที่อันตราย ไขมัน LDL จะเกาะตัวอยู่ตามผนังของหลอดเลือดแดง ทำให้การไหลเวียนของเลือดติดขัด และหากไขมัน LDL สะสมในปริมาณมากๆ จะก่อให้เกิดการอุดตัน ซึ่งส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดตีบตีน ตามมา
  2. ไขมัน HDL Cholesterol เป็นไขมันคอเลสเตอรอลที่เป็นประโยชน์ ช่วยปกป้องการเกาะตัวของไขมัน LDL ช่วยลดความเสี่ยงในการอุดตันในหลอดเลือด
ค่าปกติของไขมันคอเลสเตอรอล อยู่ที่เท่าไร
  1. ค่าไขมัน LDL Cholesterol  ควรอยู่ในปริมาณ 100-129 mg/dL
  2. ค่าไขมัน HDL Cholesterol ควรมากกว่า 40 mg/dL
ใครที่มีความเสี่ยงต่อการที่มีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง

ผู้ที่มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารไขมันในปริมาณสูง รับประทานผักและผลไม้ น้อยกว่าที่องค์กรอนามัยโลกกำหนด ผู้ที่ขาดการออกกำลังกาย ตลอดจนผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวมีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือผู้สูงอายุก็ควรได้รับการตรวจเลือดเพื่อหาไขมันในหลอดเลือดเช่นกัน

เราจะควบคุมระดับไขมันคอเลสเตอรอล ในหลอดเลือดอย่างไร
  1. รับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยและคอเลสเตอรอลต่ำ เช่น เนื้อปลา เนื้อสันใน ไม่ติดมันและหนัง ไข่ขาว ถั่วเหลือง เป็นต้น
  2. ลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงและคอเลสเตอรอลสูง เช่น อาหารทะเล (ยกเว้นปลา) เนย นมไม่พร่องมันเนย
  3. รับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารสูงๆ เช่น ผักและผลไม้
  4. ควรงดสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่จะเป็นการกระตุ้นการเพิ่ม LDL และ ลดปริมาณ HDL
  5. แบ่งเวลาในการออกกำลังกาย อย่างน้อย 4 วันต่อสัปดาห์
  6. หากผู้ที่มีระดับไขมันในหลอดเลือดสูง ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์