กลับสู่ด้านบน

ถอดรหัสความสัมพันธ์ระหว่างภูมิแพ้ผิวหนังกับจุลินทรีย์ในลำไส้

ถอดรหัสความสัมพันธ์ระหว่างภูมิแพ้ผิวหนังกับจุลินทรีย์ในลำไส้
Deciphering the link between skin allergies and the gut microbiota

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลําไส้ (Gut microbiota imbalances) กับโรคภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยล่าสุด นักวิจัยจาก International Center for Infectiology Research (CIRI) ประเทศฝรั่งเศส ได้เปิดเผยความสัมพันธ์อันน่าทึ่งระหว่างระบบการตรวจหาเชื้อไวรัส ส่วนประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้ และการพัฒนาของภูมิแพ้ผิวหนัง ซึ่งการค้นพบเหล่านี้จะเป็นแนวทางของการบำบัดโรคแบบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นได้


ร่างกายมนุษย์เรานั้น เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์จํานวนมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลําไส้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่หนาแน่นมากที่สุด โดยมีอยู่มากถึง 1014 เซลล์ ซึ่งมากกว่าจํานวนเซลล์ทั้งหมดในร่างกายถึง 10 เท่า จุลินทรีย์ในลําไส้ หรือ Gut microbiota มีบทบาทสําคัญต่อร่างกาย โดยมีส่วนช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหารที่ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้ ช่วยสร้างวิตามิน K และวิตามิน B ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย และช่วยปกป้องร่างกายจากการบุกรุกโดยเชื้อโรคภายนอก แต่ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เหล่านี้อาจถูกดัดแปลงโดยอาหารและยารักษาโรคที่เรารับประทานเข้าไปได้ โดยนักวิจัยได้ระบุว่า การดัดแปลงเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้เพิ่มการเกิดการรั่วซึมของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในทางเดินอาหารส่วนลำไส้ที่ผิดปกติ ซึ่งทำให้แบคที่เรียที่อยู่ในลำไส้เคลื่อนย้ายไปยังต่อมน้ำเหลืองและม้ามซึ่งเป็นศูนย์กลางผลิตเซลล์ที่ใช้ในการต้านเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม

การค้นพบเหล่านี้ช่วยในการอธิบายบทบาทใหม่ของโปรตีนต้านไวรัส (MAVS)ในระบบบำรุงรักษาความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ โดยแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้เกิดอาการแพ้ของผิวหนัง งานวิจัยนี้จึงเป็นเวทีของการพัฒนาการรักษาทางการแพทย์แนวใหม่ ในอนาคตอันใกล้ เราอาจจะรักษาโรคผิวหนังได้ โดยอาศัยคุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ในลำไส้ นอกจากนี้ วิธีนี้กำลังอยู่ในช่วงวิจัยเพื่อตรวจหาโรคอื่น ๆ เช่นโรคมะเร็ง อีกด้วย