กลับสู่ด้านบน

เทรนใหม่มาแรง Nutraceutical นิวทราซูติคอล – โภชนเภสัชแห่งโลกอนาคต

Dr Stephen DeFelice เป็นผู้ให้กำเนิด คำนี้ เมื่อปี 1989เกิดจากการรวมกันของสองคำ คือ “Nutrition” and “Pharmaceutical”
นิยาม Nutraceutical นั้นคือ อาหาร หรือ ส่วนนึงของอาหารที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพในทางการแพทย์ นั้นคือสามารถช่วยป้องกัน และหรือ รักษาโรคได้

แต่อย่างไรก็ตามการจะเรียกสารใดว่าเป็น Nutraceutical ได้นั้นต้องมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มากเพียงพอ ถึงประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

ถึงแม้วา Nutracetical จะมีรูปแบบคล้ายยาแต่จุดมุ่งหมายของ Nutraceutical จะเป็นสารอาหารที่มีแนวโน้มในการป้องกันโรคเท่านั้น
ต่างจากยาที่มีจุดมุ่งหมายในการใช้รักษาโรคโดยตรงส่วนใหญ่ยาจะมีสารออกฤทธิ์ชนิดเดียวหรือสองชนิดมีขนาดใช้แน่นอนต่อครั้ง ส่วนใหญ่เป็นมิลลิกรัมใช้เมื่อมีอาการ ของโรคที่ต้องการผลการออกฤทธิ์ที่รวดเร็ว

ส่วน Nutraceuticalจะเป็นสารองค์ประกอบในอาหาร ที่ผ่านการสกัดในรูปเข้มข้นและนํามาพัฒนารูปแบบให้เป็นเม็ด (tablet) หรือแคปซูล (capsule) หรือ ผง (powder) ซึ่งมีรูปแบบคล้ายยาแต่ Nutraceutical มีจุดประสงคหลัก เพื่อใช้ป้องกันการเกิดโรคและส่งเสริมสุขภาพ

 

ขอบคุณข้อมูล – Nutraceutical – Definition and Introduction, AAPS PharmSci 2003; 5 (3) Article 25