กลับสู่ด้านบน

แคดเมียม Cadmium คืออะไร

แคดเมียมคืออะไร Cadmium ?

แคดเมียม เป็นโลหะหนัก ที่มาจากธรรมชาติ เช่น ดิน หรือ น้ำ ที่พบได้มากตามโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมทางการเกษตร เป็นสารที่พบได้มากอยู่ในสินค้าประเภทแบตเตอรี่ และ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากทางการหายใจ โดยสารแคดเมียมนี้ จะสะสมอยู่ในร่างกาย หากมีสารแคดเมียมในร่างกายปริมาณมากๆ จะส่งผลต่อการทำงานของไตและระบบหายใจ ซึ่งมีหลายงานวิจัยได้ชี้ว่าสารแคดเมียมกระตุ้นการเกิดโรคมะเร็ง อีกด้วย

สาร แคดเมียม Cadmium พบได้ในไหน?

แคดเมียม สามารถปนเปื้อนในรูปแบบฝุ่งละอองอยู่ในอากาศ แต่ก็มีอาหารบางอย่างที่เป็นแหล่งสะสมของสารชนิดนี้ เช่น หอย และพบได้จากผักที่ฉีดสารเคมี และมีการพบว่า ในประเทศไทยมีการปนเปื้อนจำนวนมากในข้าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่เช่น พื้นที่การปลูกอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ใกล้กับแหล่งน้ำที่อุดมไปด้วยเหล็กสังกะสี และยังสามารถพบได้มากในพวกตระกูลธัญพืช

หากร่างกายได้รับ แคดเมียม มากเกินไป จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง?

การตรวจหาสารแคดเมียม ในอาหารทำได้จากการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณท์มายังห้องแลปวิจัยเพื่อใช้ตรวจหาปริมาณ แคดเมียม หากมีการปนเปื้อนในสินค้ามาก จะทำให้เกิดอาการ ปวดท้อง ปวดหัว คลื่นไส้ และสามารถตรวจหาปริมาณสารในร่างกายด้วยการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะ

แคดเมียม สามารถพบได้ในอาหาร หรือไม่?

พบมากในผักกาดหอม ผักโขม มันฝรั่ง โดยพบมากในจังหวัดทางภาคใต้เช่น สุราษฎร์ธานี ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรม และ เป็นเหมืองแร่เก่าแก่ จากงานวิจัยตรวจพบสารแคดเมียม ปนเปื้อนในผักจากตลาดสด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อต่างๆ และยังตรวจพบค่าความเข้มข้นของ แคดเมียม จำนวนมากในอาหารทะเลจากท้องถิ่นต่างๆ ในจังหวัดระยอง โดยพบมากที่สุดใน หอยแครง และฟาร์มหอยต่างๆรอบๆพื้นที่อุตสาหกรรม

หากสงสัย หรือ ต้องการตรวจสารแคดเมียม จะทำอย่างไรบ้าง?

บริษัท เซน อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่มีห้องแลปที่มีมาตรฐาน และมีห้องวิจัยสารต่างๆ หากท่านต้องการตรวจสอบความเป็นไปได้ว่ามี สารแคดเมียม ปนเปือนอยู่ในอาหาร อุปกรณ์ อาหารเสริมหรือเครื่องสำอางต่างๆ สามารถติดต่อสอบถาม และส่งตรวจได้ที่ ห้องแลปวิจัย Zen innovation ได้ทันทีinnovation