กลับสู่ด้านบน

วันมะเร็งโลก

วันมะเร็งโลก

หลายคนอาจยังไม่ทราบนะค่ะว่าวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปีคือ วันมะเร็งโลก เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันโลกได้ให้ความสำคัญกับโรคมะเร็งมากขึ้น และมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการให้ทุกคนได้ตะหนักถึงภัยร้ายจาก โรคมะเร็ง และรณรงค์ให้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดโรค องค์การอนามัยโลกและสมาคมต่อต้านมะเร็งสากลจึงกำหนดให้วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีคือวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) เพื่อบรรเทาปัญหาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง หลังพบว่า มะเร็ง เป็นโรคร้ายอันดับหนึ่งที่พรากชีวิตคนทั่วโลกไปจากครอบครัวและคนที่รักไปถึงปีละประมาณ 8.2 คน ซึ่งในจำนวนที่กล่าวมาพบว่าบุคคลที่มีอายุระหว่าง 30-69 ปีถึง 4 คน ที่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สะท้อนให้เห็นแนวโน้มของการเกิดโรคมากขึ้นในกลุ่มคนวัยทำงาน และหลายหน่วยงานต่างหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และส่วนใหญ่พบว่าเกิดจากกิจกรรมการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ทั้งการกิน การนอน และมลพิษในอากาศต่างๆ ที่อยู่รอบตัว รวมถึงเทคโนโลยีและวิถีชีวิตยุคใหม่ที่แตกต่างไปจากอดีต

เพิ่อนถึงเพื่อน

สำหรับประเทศไทย ในทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีคนไทยเสียชีวิตจาก โรคมะเร็ง เฉลี่ย 7 คนหรือปีละประมาณ 60,000 รายและยังพบอัตราการเกิดโรคมะเร็งที่เพิ่มขึ้นทุกปีและยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ขาดโอกาสรักษา เพราะด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง ทาง บริษัท เซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด เอง จึงได้เล็งเห็นความสำคัญและให้ความสนใจจัดทำกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ เพียงคุณไลค์ และ แชร์ คลิปหน้าเพจเฟสบุ๊ค ของเซนคุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยอดไลค์และยอดแชร์ของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อสมทบทุนมอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ต่อไป

โครงการเพื่อนถึงเพื่อ เพื่อ ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้

เพื่อมอบโอกาสให้กับ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ยากไร้ขาดโอกาสรักษา ได้มีโอกาสรักษาโรคร้ายเพื่อบรรเทาและช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วยเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ต่อกับครอบครัวและคนที่เค้ารักต่อไปได้นานยิ่งขึ้นค่ะ