กลับสู่ด้านบน

ค้นพบอวัยวะใหม่! ในร่างกายมนุษย์

อวัยวะใหม่

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอวัยวะใหม่ในร่างกายมนุษย์

“ใครจะคิด… ว่าอวัยวะใหม่จะถูกค้นพบในศตวรรษที่21”

สิ่งที่เราเคยรู้มาตลอดชีวิตอาจกำลังเปลี่ยนไป เมื่อนักวิทยาศาสตร์ประกาศว่า พวกเขาได้ค้นพบอวัยวะใหม่ในระบบย่อยอาหารของมนุษย์

อวัยวะใหม่นี้มีชื่อว่า “มีเซนเทอรี” (mesentary) จะเรียกว่าอวัยวะใหม่คงไม่ถูกเสียทีเดียว เนื่องจากมีเซนเทอรีอยู่ในระบบย่อยอาหารของมนุษย์มาเป็นเวลานานแล้ว แต่ในอดีตเข้าใจว่าเป็นเพียงโครงสร้างเนื้อเยื่อที่ไม่ต่อเนื่องกันในระบบทางเดินอาหารเท่านั้น จนกระทั่งศาสตราจารย์ เจ. คัลวิน คอฟฟีย์ (J. Calvin Coffey) แห่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลิเมอริก (University Hospital Limerick) ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนถึงการค้นพบครั้งนี้

“มีเซนเทอรีแท้จริงแล้วเป็นอวัยวะ และโครงสร้างของมันมีความต่อเนื่อง ซึ่งการที่เรายกระดับมีเซนเทอรีขึ้นเป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายจะเอื้อต่อการศึกษาต่อไปของเรา คือศึกษาถึงหน้าที่การทำงานของอวัยวะนี้ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่สาเหตุของอาการ รวมถึงค้นพบวิธีใหม่ในการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารได้ในอนาคต” ศาสตราจารย์คอฟฟีย์กล่าว

ข้อมูลทางกายวิภาคศาสตร์เดิมระบุว่า มีเซนเทอรีเป็นส่วนหนึ่งของเยื่อบุช่องท้องที่พับทบกัน ทำหน้าที่ยึดลำไส้และอวัยวะในช่องท้องให้ติดกับผนังช่องท้องเพื่อให้ยังคงอยู่ในตำแหน่งปกติได้ แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะของมีเซนเทอรี

โดยบทความ The mesentery: structure, function, and role in disease ของทีมวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร The Lancet Gastroenterology & Hepatology ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

ปัจจุบัน การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ ได้ระบุมีเซนเทอรีไว้เป็นอวัยวะหนึ่งของร่างกายแล้ว นอกจากนี้ ซีรี่ย์ทางการแพทย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง Grey’s Anatomy ได้มีการอัพเดทเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเช่นกัน