กลับสู่ด้านบน

งานวิจัยใหม่!!! ค้นพบยีนที่ช่วยป้องกันคุณจากโรคอัลไซเมอร์ได้!!!!

การวิจัยของ Brigham Young University ตีพิมพ์เกี่ยวกับ Genome Medicine เป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจมาก ในการรักษาโรคอัลไซเมอร์ Perry Ridge และ John Kauwe ได้ค้นพบรูปแบบพันธุกรรมที่หาได้ยาก ซึ่งมีผลต่อการป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและคนที่ไม่เคยได้รับโรคก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เช่นกัน

กล่าวคือมีเหตุผลเฉพาะว่าทำไมคนเป็นโรคอัลไซเมอร์ ควรรักษาสุขภาพให้ดี ผู้ศึกษาเชื่อว่าการศึกษาวิจัยทางพันธุกรรมครั้งนี้จะสามารถรักษาร่วมกับการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคได้

Ridge กล่าวว่า “แทนที่จะระบุตัวแปรทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคเราต้องระบุรูปแบบทางพันธุกรรมที่จะปกป้องผู้คนจากการเป็นโรค” ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาชีววิทยาที่ BYU ก็กล่าวเช่นกันว่า “เราสามารถระบุตัวแปรทางพันธุกรรมที่มีแนวโน้มได้” วิธีเดิมในการรักษาโรคอัลไซเมอร์โดยทั่วไปของยีนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว แต่ก็ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะทำให้นักวิจัยพัฒนาต่อยอดไปได้ Ridge และ Kauwe จึงได้พัฒนากลไกทางชีวภาพโดยใช้ตัวแปรทางพันธุกรรมมีผลต่อโรคอัลไซเมอร์อย่างแท้จริง การใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลประชากรยูทาห์ ร่วมกับประวัติทางการแพทย์จากยูทาห์ – Ridge และ Kauwe ระบุว่าครอบครัวแรกที่มีจำนวนคนมาก คนที่มีพันธุกรรมหลักมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์สูง (E4 Allele) แต่ยังคงมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุ การวิจัยใช้ลำดับจีโนมทั้งหมดและวิธีการวิเคราะห์การเชื่อมโยง จากนั้นพวกเขาก็มองหาดีเอ็นเอบุคคลที่มีความน่าจะเป็น ซึ่งพบว่าโรคอัลไซเมอร์สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมนอกจากนี้ โรคอัลไซเมอร์ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณต้องเสียคนที่คุณรักไป และยังค้นพบอีกว่าตัวแปรในยีน RAB10 ของที่ผู้ที่เป็นโรคไม่ได้มีส่วนร่วมกับตัวแปรทางพันธุกรรม
เมื่อนักวิจัยได้ระบุรูปแบบของยีนที่สามารถป้องกันได้ จะแสดงออกผ่านเซลล์ เพื่อดูผลกระทบต่อโปรตีนที่มีผลกับโรคอัลไซเมอร์ และได้เรียนรู้ว่าเมื่อยีนที่เป็นตัวแปรส่งผลทำให้เกิดโรคลดลงจากร่างกาย ร่างกายของเราก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้

ปัจจุบันยังไม่มีสถาบันหรือหน่วยงานใดระบุว่าโรคอัลไซเมอร์สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การวิจัยครั้งนี้อาจจะส่งผลให้ในอนาคตอาจจะลดอัตตราเสี่ยงของการเป็นโรคและรักษาโรคอัลไซเมอร์ให้หายขาดได้