กลับสู่ด้านบน

“LECENTELLA” นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้าเพื่อชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากใบบัวบก

InnoHerb (TISTR) ประสบความสำเร็จในการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรม “นาโน” เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดใบบัวบก อนุภาคขนาด 20 นาโนเมตร เพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านสู่ชั้นผิวหนังได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน Type I

รู้จักกับ นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้า เพื่อชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากใบบัวบก
LECENTELLA เป็นผลงานนวัตกรรมการวิจัย และพัฒนาต่อยอดจากสารสกัดใบบัวบกไร้สีของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.) ที่พบว่าในสารสกัดใบบัวบกมีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเซลล์ผิวหนังมนุษย์ได้มากกว่าร้อยละ 77 และมีฤทธิ์กระตุ้นการสร้างคอลลาเจน Type I หรือคอลลาเจนชนิดที่ 1 จากทั้งหมด 6 ชนิดได้มากกว่า 3.23 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งใกล้เคียงกับสารมาตรฐานวิตามินซี

“LECENTELLA” นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้าเพื่อชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากใบบัวบก
มีฤทธิ์ยับยั้ง เอนไซม์ไทโรซิเนส (Tyrosinase)ที่เป็นตัวสร้างเม็ดสีให้หมองคล้ำ ได้สูงกว่ากรดโคจิก (kojic acid) 1.35 เท่า และมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงกว่าวิตามินซี 27.78 เท่า เมื่อพัฒนาสารสกัดใบบัวบกให้กักเก็บอยู่ในอนุภาคนาโน รูปแบบไมโครอิมัลชัน (Microemulsion) พบว่าเทคโนโลยีการนำส่งสารสกัดใบบัวบกที่เตรียมได้มีขนาดอนุภาคน้อยกว่า 20 นาโนเมตร และสามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังชั้นสตราตรัมคอร์เนียม (Stratum corneum)ได้มากกว่าสารสกัดบัวบกในรูปสารละลายถึง 5 เท่า

เมื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้า เพื่อชะลอริ้วรอยแห่งวัย พบว่าผลิตภัณฑ์มีลักษณะใส ไม่มีสี นุ่ม ลื่น มีความคงตัวดี ไม่เกิดการแยกชั้น หรือ ตกตะกอน และยังตรวจพบสาระสำคัญทั้ง มาเดแคสโซไซต์ และเอเชียติโคไซต์ ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมี หรือ ไฟโตนิวเทรียนท์ (Phytonutrients) ที่ออกฤทธิ์ชะลอริ้วรอยแห่งวัย ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ และจากการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในเซลล์เพาะเลี้ยงพบว่ามีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเซลล์ผิวหนังมนุษย์ได้มากกว่าร้อยละ 70 และสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน Type I ได้ใกล้เคียงกับวิตามินซี จากการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในอาสาสมัคร 20 ราย พบว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพลดริ้วรอยแห่งวัยได้ดี และไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง