กลับสู่ด้านบน

อาหารเสริมแคปซูลขิงต้านอาเจียนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำบัด

อาหารเสริมแคปซูลขิงต้านอาเจียนสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รับเคมีบำบัด

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. พัฒนาอาหารเสริมแคปซูลสารสกัดจากขิง เพื่อลดภาวะอาเจียนในผู้ป่วยโรคมะเร็งหลังการทำเคมีบำบัด

 

 

     งานวิจัยและพัฒนาแคปซูลสารสกัดขิง เริ่มจากเตรียมสารสกัดขิงโดยมีการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์สารสำคัญคือ 6-Gingerol และ 6-Shogao ต่อจากนั้น นำสารสกัดขิงมาศึกษากลไกการต้านอาเจียนที่เกิดขึ้นโดยการศึกษาฤทธิ์การหดตัวของลำไส้เล็กที่แยกจากหนู (Rat) ที่ได้รับการป้อนสารสกัดขิง (Exvivo study)

พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดขิง มีการหดตัวของลำไส้ลดลงจาก 70% เป็น 40% แสดงว่าสารสกัดขิงน่าจะมีผลยับยั้งการทำงานของ muscarinic receptor ที่อยู่บนกล้ามเนื้อเรียบของลำไส้เล็ก

จากคุณสมบัติเหล่านี้ จึงนำสารสกัดขิงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดแคปซูล และนำไปทดสอบฤทธิ์ต้านการคลื่นไส้อาเจียนในสุนัขป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด โดยทำการศึกษาแบบ randomized, cross-over clinical trial

จากผลการทดลองพบว่าสุนัขที่ได้รับแคปซูลสารสกัดขิง มีอุบัติการณ์ ควบคุมกลุ่มอาการ CINV (Chemotherapeutic-induced Nausea and Vomiting)  ในระยะเฉียบพลันและระยะล่าช้า ได้ผลเทียบเท่ากับสุนัขที่ได้รับยา Metoclopramide

ในส่วนความปลอดภัยพบว่าสารสกัดขิงเมื่อนำมาทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก พบว่าสารสกัดขิงมีค่า LD50 มากกว่า 2,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม น้ำหนักตัว และส่วนผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดขิงมีค่า LD50 มากกว่า 15,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 

แคปซูลสารสกัดขิงนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอาเจียนจากสมุนไพร ที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเหมาะสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพอีกทางเลือกหนึ่ง

แหล่งข้อมูล: ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร