กลับสู่ด้านบน

โรคมะเร็งโพรงจมูก หรือ มะเร็งหลังโพรงจมูก

สำหรับประเทศไทยนั้น พบมะเร็งหลังโพรงจมูกในผู้หญิง 1.6 ต่อแสนคนต่อปี  ในชาย 4.5 ต่อแสนคนต่อปี  และจัดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับเก้าสำหรับผู้ชายไทย  พบว่าเกิดในผู้ชายสูงกว่าในผู้หญิงประมาณ 2 เท่า  โดยส่วนมากอยู่ในวัยหนุ่มสาวถึงกลางคน

อาการของโรคมะเร็งโพรงจมูก

อาการโรคมะเร็งหลังโพรงจมูกจะคล้ายคลึงกับโรคต่าง ๆทางระบบ หู คอ จมูก โดยอาการพบบ่อยของโรคมะเร็งโพรงจมูก คือ

 • หูอื้อด้านเดียว ซ้าย หรือขวาก็ได้ ขึ้นกับว่าเกิดโรคด้านใด
 • มีอาการคล้ายเป็นโรคหวัด หรือ คล้ายโรคภูมิแพ้ เรื้อรัง
 • มีเลือดกำเดาออกบ่อย อาจเกิดเพียงด้านเดียวของจมูก ขึ้นกับว่ามีโรคเกิดด้านใด หรือทั้งสองด้าน
 • มีต่อมน้ำเหลืองลำคอโต คลำได้ อาจข้างเดียว หรือทั้งสองข้างของลำคอ อาจเพียงต่อมเดียว หรือหลายๆต่อม ต่อมน้ำเหลืองอาจโตได้มาก ถึง 10 เซนติเมตร
 • เมื่อโรคลุกลามเข้าเส้นประสาทสมอง หรือเข้าสมอง มักปวดศีรษะเรื้อรัง อาจมอง เห็นภาพซ้อน ตาเหล่ หน้าชา มักเกิดด้านเดียว ซ้ายหรือขวาก็ได้ขึ้นกับว่าเกิดโรคด้านใด
ปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งโพรงจมูก

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของการเกิดโรคมะเร็งโพรงหลังจมูก แต่แพทย์เชื่อว่า น่าจะเกิดจากหลายๆสาเหตุร่วมกัน โดยพบมีปัจจัยเสี่ยง คือ

 • เชื้อชาติ เพราะพบโรคได้สูงในคนจีนตอนใต้ ไต้หวัน ในคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในคนพื้นเมืองในรัฐอลาสกาของสหรัฐอเมริกา
 • พันธุกรรม เพราะพบโรคได้สูงในคนบางเชื้อชาติดังกล่าวแล้ว และยังพบโรคได้สูง ขึ้นในคนที่มีครอบครัวเป็นโรคนี้
 • อาจเกิดจากโพรงหลังจมูกติดเชื้อไวรัสชนิด อีบีวี (EBV, Ebstein-Barr virus)
 • อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับควันบางชนิดต่อเนื่อง เพราะพบว่า คนจีนตอนใต้มักหุงหาอาหารในบ้าน
 • อาจเกิดจากการกินปลาเค็ม หรืออาหารหมักดองเป็นประจำ เช่น เต้าเจี้ยว ซึ่งเป็นอาหารประจำของคนจีนตอนใต้
กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งโพรงจมูก
 • ผู้ที่พบว่ามีก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อหลังโพรงจมูกที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 เซนติเมตรขึ้นไป
 • ผู้ที่มีอาการอักเสบรุนแรงหรือต่อเนื่องที่โพรงจมูก
 • ผู้ที่มีต่อมอะดีนอยด์ขยายขนาดผิดปกติ มีเลือดคั่งหรือเป็นแผลหลุม
 • เด็กที่มีการบริโภคปลาหมักในแถบกวางดง
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวมีผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูก
วิธีป้องกันโรคมะเร็งโพรงจมูก

โดยทั่วไปการรักษาหลักมักใช้วิธีการฉายรังสีที่บริเวณโพรงจมูก และที่ต่อมน้ำเหลือง เนื่องจากมะเร็งบริเวณนี้ทำศัลยกรรมหรือผ่าตัดได้ลำบากมากซึ่งการทำการรักษาด้วยการฉายรังสีนี้จะให้ผลการรักษาที่ดีในระยะแรกๆ ของโรค อาจรักษาให้หายขาดได้ แต่ในระยะลุกลาม อาจมีการใช้เคมีบำบัดร่วมในการรักษาด้วย ทั้งนี้เพื่อลดขนาดของก้อนเนื้อลงก่อนเริ่มการฉายรังสี โรคมะเร็งโพรงจมูกมีความเสียงสูงต่อการกลับมาเป็นอีก จึงจำเป็นต้องเฝ้าติดตาม และได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์อย่างน้อยสามเดือนครั้งในปีแรก และหากผู้ป่วยแสดงอาการใหม่ ๆ หรืออาการอื่น ๆ หลังจากที่การรักษาเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ป่วยควรรีบพบแพทย์ในทันที เพื่อให้แพทย์ทำการทดสอบหาการกลับมาของมะเร็งต่อไป