กลับสู่ด้านบน

คาดิโอ ช่วยให้ชีวิตยืนยาว

การเต้น Cardio คืออะไร

งานวิจัยพิสูจน์ว่า การออกกำลังกายด้วยวิธี คาดิโอ ทำให้ชีวิตยืนยาว

การศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในหนังสือ ความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายแบบคาดิโอเป็นประจำเพิ่มอัตราการสูบฉีดของเลือด ทำให้หัวใจทำงานได้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อการหายใจและอัตราการเต้นหัวใจของคุณอีกด้วย  อาจช่วยให้เทโลเมียร์ ของเราทำงานได้ดีขึ้น เทโลเมียร์จะป้องกัน “caps” บนปลายของดีเอ็นเอโครโมโซมของเราไม่ให้เสื่อมสภาพ

เทโลเมียร์ คือ?

เทโลเมียร์ เป็นเซลล์ส่วนประกอบที่อยู่ใน DNA ของเราเป็นส่วนสำคัญที่อยู่ด้านปลายสุด และอาจจะเป็นคำตอบที่จะนำเราไปสู่การไขข้อสงสัยของกระบวนการแก่ชรา เพราะ ในทุกๆครั้งที่เซลล์ในร่างกายมีการแบ่งตัวออกนั้น เทโลเมียร์จะมีขนาดสั้นลง ส่งผลให้ระบบการทำงานในร่างกายจะเสื่อมลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น

จากการศึกษาและวิจัย ปัจจัยด้านอายุ ความเครียดและโรค  โครงสร้างเทโลเมียร์ของเราเริ่มที่จะทำลายลง ดังนั้น การหาวิธีให้เทโลเมียร์ของเรายาวและแข็งแรงจำทำให้เรามีโอกาสที่จะมีีชีวิตยืนยาว

เพื่อพิสูจน์ว่า การออกกำลังกายสามารถเพิ่มอายุขัยให้กับชีวิตของเรา ทีมวิจัยได้ทดลอง นำอาสาสมัครหนุ่มสุขภาพดีจำนวนสิบคน มาออกกำลังกายแบบ คาดิโอ เป็นเวลา45 นาที พบว่าพวกเขาปริมาณของเทโลเมียร์ทรานสคริป ( ซึ่งควบคุมเทโลเมียร์ ) เพิ่มขึ้น

คาดิโอคือ

Cardio คือ?

การออกกำลังกายแบบ Cardio คือการควบคุมระดับการเต้นของหัวใจให้อยู่ระดับคงที่ โดยไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไป ต่อเนื่องซักระยะเวลาหนึ่งผลการทดลองยังสนับสนุนทฤษฎีล่าสุดพบว่า การออกกำลังกายและรับประทานอาหารที่มีศักยภาพดีต่อ เทโลเมียร์ สามารถชะลอหรือลดผลกระทบของริ้วรอยได้อีกด้วยหากคุณสนใจในการเพิ่มระดับความแข็งแรงของ เทโลเมียร์  คุณอาจจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายของคุณให้เป็นประจำขึ้นในทุกวันและต้องต่อเนื่องตลอด

นอกจากนี้การออกกำลังกายยังช่วยให้เราอายุยืนยาว เพิ่มการไหลของเลือดที่ส่งไปยังสมองในงานวิจัย แสดงให้เห็นว่าการออกกำลังกายในรูปแบบของการความคุมสมาธิ เช่น โยคะ หรือ ไท่เก๊ก ก็ยังส่งผลต่อ ยีนของเราอีกด้วย ถ้างานวิจัยนี้จะไม่ช่วยอะไรคุณเลยหากคุณไม่ลุกออกจากหน้าจอ และไป ออกกำลังกายซะ