กลับสู่ด้านบน

งานวิจัยใหม่ให้คีโมฯ แล้วมะเร็งลุกลาม

นักวิจัยได้ค้นพบว่า การให้ยาเคมีบำบัดบางชนิด อาจส่งผลให้มะเร็งเต้านมในผู้ป่วยบางรายลุกลามมากขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science Translational Medicine.

การรักษาด้วยเคมีบำบัด มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็ง ด้วยอานุภาพทำลายเซลล์สูงจึงทำให้เซลล์ดีๆ ถูกทำลายไปด้วยเช่นกัน  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการศึกษาไปยังการให้เคมีบำบัดร่วมกับการรักษาแบบอื่นเช่น ผ่าตัด เช่น การให้เคมีบำบัดก่อนเพื่อให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง และง่ายต่อการผ่าตัดในภายหลัง

แต่ผลกลับไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไป เมื่อได้มีการให้ยาเคมีบำบัดสูตรหนึ่งสำหรับรักษามะเร็งเต้านม พวกเขาพบว่าเกิดอาการที่เรียกว่า Intravasation หรือ การที่ผนังหลอดเลือดและหลอดน้ำเหลืองบริเวณรอบๆ เนื้อร้ายเกิดการรั่วซึม ทำให้เซลล์มะเร็งสามารถแพร่ผ่านหลอดเลือดไปยังอวัยวะต่างๆได้อีกมากมาย และกลายเป็นการลุกลามของมะเร็งในที่สุด  ซึ่งการค้นพบในห้องทดลองครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความกังวลอย่างมากในวงการแพทย์ เนื่องจากมึความน่าเชื่อถือทางสถิติของงานวิจัยสูง

แต่อย่างไรก็ตามยังคงเป็นการทดลองในสัตว์ที่ได้รับการปลูกถ่ายด้วยเซลล์มะเร็งของมนุษย์ ซึ่งนักวิจัยก็ยังคงได้ทำการทดลองต่อไปเพื่อที่จะหาทางยับยั้งไม่ให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นจริงในมนุษย์